stowarzyszenie

Imprezy takie jak Mikołaj, Choinka Noworoczna oraz Dzień Dziecka organizujemy co roku. Udział w nich biorą dzieci z Krakowa i okolic. Imprezy te akcentują tak popularną obecenie, a często niedocenioną kwestie integracji oddziaływań u dzieci i młodzieży o różnym stopniu sprawności motorycznej i intelektualnej.

Cieszymy się, że w sytuacji gdzy wszyscy borykamy się z problemami życia codziennego, możemy liczyć na Państwa pomoc bez której wszystkie te imprezy nie mogły by istnieć.

Imprezy tego rodzaju wnoszą w serca dzieci wiele ciepła, otuchy i nadzieji na "lepsze jutro". Wzrasta w nich przekonanie o własnej wartości i przynależności do społeczeństwa ludzi zdrowych. To miłe, że chcą Państwo, a zarazem potrafią część swojej pracy podarować innym. Stowarzyszenie Nasze Dzieci działając w tej formie dociera ze swymi imprezami do dzieci w Państwowych Domach Dziecka, Domach i Pogotowiach Opiekuńczych, Specjalistycznych Szpitalach Dziecięcych, Sanatoriach Rehabilitacyjnych, Szkołach Specjalnych, wszędzie tam, gdzie przebywają dzieci wymagające szczególnej opieki. Organizujemy również imprezy masowe i plenerowe, a także imprezy płatne, z których część wypływów również przeznaczamy na cele dobroczynne. W głównej mierze jednak staramy się docierać do dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą obcować ze sztuką. Wszystkie te imprezy mogą odbyć się jedynie dzięki pomocy Przedsiębiorstw, Firm Prywatnych, a często też Pojedynczych Osób stąd też nasz apel i prośba do Państwa o pomoc finansową w realizacji tych przedsięwzięć. Każda nawet najmniejsza kwota jest bardzo cenna. W przypadku przekazania jakiejkolwiek kwoty na nasze konto, niezwłocznie po zrealizowaniu imprezy przesyłamy do Państwa dokumenty potwierdzające fakt wykorzystania powyższych środków na organizację imprezy tzn. rachunek oraz pismo z placówek uczestnicących w imprezie.

Zachęcamy Państwa do wspierania naszej działalności dokonując wpłat na konto Stowarzyszenia:

DEUTSCHE BANK 24 S.A. Oddział Kraków ul. Starowiślna 88
Konto nr 52 1910 1048 3607 1270 1121 0001

Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować, że Krajowy Rejestr Sądowy przyznał nam Status Organizacji Pożytku Publicznego
KRS 0000218991podaruj 1%